Privacy Verklaring

White Cloud Studio Amsterdam, een eenmanszaak op naam van Andreas Jüstrich, gevestigd op De Zandsteeg 26, 6585 KJ Mook en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

www.whitecloud.nl / andreas@whitecloud.nl  /  info@whitecloud.nl

Persoonsgegevens die White Cloud Studio Amsterdam verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoon en/of mobiele telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Lijst met contactgegevens van de deelnemers
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die White Cloud Studio Amsterdam verwerkt:

 • Naam
 • Bankrekening nummer

White Cloud Studio Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • White Cloud Studio Amsterdam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte. Deze zullen 7 jaar worden bewaard i.v.m. regel- en wetgeving.
 • Om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Het afhandelen van financiën; uw betalingen.

Geautomatiseerde besluitvorming:

White Cloud Studio Amsterdam neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

White Cloud Studio Amsterdam gebruikt de volgende computerprogramma’s of computersystemen:

Website: www.whitecloud.nl ter promotie om nieuwe leden en/of klanten te werven en het aanbieden van privélessen, groepslessen, massage en workshops.

Computerprogramma’s : Word, Excel, E-mail en waar nodig op papier.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

White Cloud Studio Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Personalia: minimaal 7 jaar i.v.m. de regel- en wetgeving (belastingdienst)
 • (mobiel)telefoonnummer: tot U aangeeft het telefoonnummer te verwijderen. Telefoonnummer is om U te bereiken, voor afspraken of wijziging van de les.
 • E-mail: tot U aangeeft om het e-mail adres te verwijderen. E-mail adres wordt gebruikt om U op de hoogte te brengen van afspraken, lesgelden, aankondigingen van lessen en workshops.

Delen van persoonsgegevens met derden:

White Cloud Studio Amsterdam deelt personalia i.v.m. uitvoering van de boekhouding. De belastingaangifte wordt verzorgd door administratiekantoor De Groot- van der Wissel te Bemmel.

(Mobiele)Telefoonnummers en E-mail zijn hiervan uitgesloten, deze worden niet met derden gedeeld tenzij er vooraf toestemming is gegeven aan White Cloud Studio Amsterdam om het telefoonnummer of E-mail adres te delen. Vooraf wordt dan toestemming gegeven aan wie of waarheen het (mobiele)telefoonnummer en/of E-mail gegeven wordt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

White Cloud Studio Amsterdam gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door White Cloud Studio Amsterdam, en U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van U beschikken en een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde persoon of organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering gegevensovervraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@whitecloud.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe White Cloud Studio Amsterdam persoonsgegevens beveiligt:

White Cloud Studio Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@whitecloud.nl